Firecoach
Remote monitoring
& control

Firecoach maakt het mogelijk om op afstand de prestaties van je sprinklerinstallaties te monitoren.
Dit maakt het mogelijk om op afstand te zien hoe je installatie erbij staat. Het voordeel van dit is dat je niet specifiek naar de locatie hoeft om dit te constateren. Naast het monitoren maakt Firecoach het mogelijk om je sprinklerinstallatie op afstand te testen. Met een groei in het aantal onderhoudscontracten is het belangrijk om allereerst de kwaliteit te kunnen waarborgen. Met Firecoach kan je op afstand de wekelijkse test uitvoeren. Dit zal gebeuren via dezelfde protocollen zoals in het veld. Op deze manier kan je met dezelfde kwaliteit meerdere tests per dag doen. 

Op afstand meer grip met data

Firecoach helpt installateurs en eindgebruikers om meer inzicht te krijgen in het gebruik van hun sprinklerinstallaties en te anticiperen bij mogelijke complicaties. Met het beheer van de installaties binnen een organisatie is efficiënt werken een must. Door onze kennis en ervaring van service activiteiten, als van (diesel)motoren, weten wij welke parameters interessant zijn om te analyseren. De combinatie van deze kennis en de technologie van Firecoach, geeft je inzicht in praktische zaken waarmee je tijd kunt besparen en je sprinklerinstallatie optimaal kunt inzetten.

Efficiënter werken door remote control

In het vorige onderdeel kwam duidelijk naar voren dat efficiënt werken een must is. Om dit kracht bij te zetten is een belangrijk onderdeel van Firecoach het op afstand testen van de installatie. Op deze manier biedt de Firecoach veel voordelen met betrekking tot het efficiënt inzetten van personeel. Door de stappen van een fysieke wekelijkse test volledig te analyseren, zijn we ervan overtuigd dat dezelfde kwaliteit geleverd kan worden bij een test op afstand. De fysieke test zal niet helemaal verdwijnen, maar wel zullen er aantal ritjes naar de pompkamer vervangen worden door digitale tests.

Powered by WB Firepacks

Bij WB Firepacks produceren, testen, installeren, repareren, onderhouden en renoveren ze fire gerelateerde oplossingen. WB Firepacks is dagelijks bezig met de kern van brandbeveiliging. Alles in en rond de pompkamer – het hart van de installatie – krijgt daarbij onze uitdrukkelijke aandacht. WB Firepacks is ook onderdeel van een groep met brandpreventie gerelateerde bedrijven: Firepacks Group. Binnen de groep vallen: WB Firepacks, HSA Firepacks, Firepacks France en Fire Lion Global. Met kantoren in Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten is de applicatie gebaseerd op vele inzichten.

Meer dan alleen brandblusinstallaties

Bij WB Firepacks leveren we meer dan alleen motoren. We leveren service, onderdelen, opleidingen, engineering en consultancy. We hebben vaak al jarenlang contact met onze klanten, kennen hun bedrijven door en door, snappen de markt waarin ze actief zijn en begrijpen daardoor goed welke uitdagingen ze tegenkomen.

Zoek je een professioneel en duurzaam systeem voor het beheren van je sprinklerinstallaties?