Cybersecurity

De brandbeveiligingsmarkt gaat steeds opzoek naar oplossingen waarmee zij de veiligheid in de toekomst kunnen garanderen. Een belangrijk onderdeel van deze oplossing zit in de digitalisering. Firecoach maakt het mogelijk om op afstand de prestaties van je sprinklerinstallaties te monitoren. Dit zorgt ervoor dat het altijd mogelijk is om te zien hoe de installatie er bijstaat.

Naast het monitoren maakt Firecoach het mogelijk om sprinklerinstallaties op afstand te beheren. Met een krimp in het technisch personeel is het belangrijk om de kwaliteit van de testen te kunnen waarborgen. Op dit moment wordt dit voornamelijk gedaan door service techneuten, maar door nog meer sensoren te plaatsen komt er meer data beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om op een meer efficiënte manier om te gaan met de beoordeling van een installatie.

De wekelijkse test wordt volgens een vast protocol uitgevoerd. Firecoach maakt het mogelijk om dit proces digitaal te doorlopen. Op deze manier kan er met dezelfde kwaliteit meerdere tests per dag uitgevoerd worden. Belangrijk is dat dit proces op een veilige manier gebeurd. Hieronder vind je verschillende maatregelen die genomen zijn:

Connectie tussen Firecoach module en Google Cloud Platform

  • Connectie met zowel front-end als back-end gaat uitsluitend middels SSL verbinding door gebruik te maken van een geldige SSL certificaat.
  • Gebruikers kunnen alleen een account aanmaken op uitnodiging (vanuit support óf een gebruiker met de juiste rechten).
  • De gebruikers die een account aanmaken dienen eerst de eigen e-mail adres te bevestigen voordat ze het account kunnen activeren.
  • De back-end wordt gehost en beheerd middels infrastructuur van Google. De functies worden beheerd in GCP (Google Cloud Platform) en de database wordt beheerd in Firebase. Voor meer informatie over de privacy en security van de hierboven genoemde platformen zie volgende links:
  • De Firecoach modules (hardware) zijn in contact middels een secure socket connection, alvorens deze connectie wordt opgezet dienen zowel de module als de server zichzelf te authentiseren. Als blijkt dat de module of de server zichzelf niet (correct) kan authentiseren wordt de verbinding geweigerd.
  • De secure socket connecties worden opgezet vanuit een tussenserver dat draait op de infrastructuur van DigitalOcean. Ook deze connecties verlopen enkel middels SSL verbindingen. Voor meer informatie over de security van de hierboven genoemde platform, zie volgende link:
  • Wanneer de verbinding tussen de Firecoach module en de server wegvalt, controleert de module of er aansturingen aan de gang waren die niet overeenkomen met de default waardes. Als dit het geval is stuurt de Firecoach module de aansturingen terug naar de default waardes. Daarnaast ontvangen alle gebruikers die zijn gekoppeld met het systeem een melding met het bericht dat de verbinding (tijdelijk) is verbroken.
  • Wanneer de Firecoach module zijn data niet kan versturen i.v.m. netwerk storing, slaat deze zijn data op en stuurt deze later alsnog wanneer de verbinding is hersteld.

Zoek je een professioneel en duurzaam systeem voor het beheren van je sprinklerinstallaties?